Swis Nature

Duna-Dráva National Park

Nacionalni park u južnoj Mađarskoj

Zaštićeno područje prostire se duž Dunava, od ušća kanala Sió do južne državne granice. To su područja Gemenc i Beda-Karapandža, koja su dio velike panonske nizine. Na ovom dijelu nagib korita Dunava se smanjuje, pa je i rijeka sporija; ovdje počinje njezin srednji tok. Dunav je ovdje meandrirao, praveći prepreke od pijeska i mulja, stalno mijenjajući svoje korito. Izraženi zavoji prirodno su odsječeni, a na dubljim su mjestima formirane su mrtvaje ili jezera. Upravljanje rijekom bitno je promijenilo ovu situaciju. Regulacijom rijeke presječeni su zavoji, a rijeka je ograđena nasipima kako bi se ublažile ledene poplave i poboljšao brodski promet. Voda je brže potekla i produbila korito, pa je razina rijeke smanjena, što je rezultiralo značajnim snižavanjem razine podzemnih voda. U regiji Sárköz, gdje krajolik postaje uzbudljiviji zbog mrtvaja, nasipi su izgrađeni relativno daleko od rijeke, na granici oblasti Kaločko-kečkemetske nadbiskupije. Tako je nastalo jedno od najvećih poplavnih područja u Europi - Gemenc. Do kraja 18. stoljeća stanovnici regije nisu ni pokušavali spriječiti poplave. Naprotiv, pokušali su pripojiti sve veća područja ovom području prirodnog „disanja“. Ogromne količine vode koje su svake godine pristizale kroz Dunav odvodili su do jezera pogodnih za pecanje, do otvora, žitnih polja i voćnjaka putem umjetnih kanala koje su zvali „fokovi“. Kako se voda polako dizala, ljudi su spašavali svoje dragocjenosti i životinje. Ova se metoda zvala „fok kultura“. Smanjila je štetu od poplava na minimum, u isto vrijeme omogućujući ljudima preživljavanje pružajući im prije obilje ribe. Uz ribolov najvažniji oblik poljoprivrede u poplavnim područjima bila je ispaša stoke, osobito konja i mađarskog sivog goveda (Bos primigenius taurus hungaricus). Fokovi su osiguravali funkcioniranje takvog sustava. Određeni su fokovi odvodili vodu u brojna jezera. Održavanje fokova zahtijevalo je visoku razinu stručnosti i brojnu radnu snagu.

up
Dodirnite gore i dolje kako bi vidjeli sve fotografije. Dodirnite fotografiju za povećanje.
down