Swis Nature

Kopački rit Nature Park

Flora, fauna, staništa, bogatstva i značaj

Kopački rit jedno je od najvećih prirodnih močvarnih područja u Europi. Međunarodni značaj daje mu činjenica da je Ramsarsko područje i Područje važno za ptice. Što je najvažnije, Kopački rit također je dio Prekograničnog rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“ pod zaštitom UNESCO-a. Sastoji se od močvarnog područja oko ušća Drave u Dunav blizu Osijeka. Zbog nedostupnosti i izloženosti poplavama, ovo područje od oko 12 000 hektara odavno je u potpuno prirodnom stanju. Poplave u Kopačkom ritu prirodni su fenomen, traju u prosjeku 99 dana u godini i zahvaćaju većinu područja. Močvarna područja zadržavaju poplave te na taj način štite ljude i njihovu imovinu. Kopački rit je, nakon Delte Dunava, drugo najveće prirodno mrjestilište riba u Podunavlju; u njemu je zabilježeno 60 vrsta riba. Najčešće su vrste šaran, štuka, smuđ, kečiga i mnoge druge. Specifični uvjeti u Parku stvaraju idealne uvjete za razvoj mnogih biljnih i životinjskih vrsta. Kopački rit područje je izuzetno bogate biološke raznolikosti, a mnoge su vrste rijetke i ugrožene. Orao štekavac jedna je od ovih ugroženih vrsta. Kralj je ptica i najveći orao u Europi. Raspon krila može mu doseći 2,5 m. Dosta je lagan za svoju visinu, oko 6 kg, ali hvata ribu koja može težiti i više od 8 kg. U Kopačkom ritu gnijezdi se 47 parova orla štekavaca. Njihova su gnijezda obično oko 20 do 30 m iznad tla i mogu težiti do pola tone. Treba spomenuti i purpurni kacun. Iako je najčešća vrsta orhideje, ugrožena je jer joj stanište nestaje. Orhideje žive u simbiozi s gljivama kroz korijenje. Gljiva omogućuje orhideji da poboljša upijanje vode i nutrijenata iz tla, dok orhideja gljivama prenosi proizvode fotosinteze. Druge vrste biljaka vrijedne spomena su močvarna perunika, hrast lužnjak, bijela vrba, brijest, poljski jasen, bijela i crna topola, trska, bijeli lopoč i druge. Sjeverni dio Parka prirode prekriven je uglavnom hrastovim šumama, koje su važna staništa brojnim šumskim i divljim životinjama. Najvažnije životinjske vrste ovog područja su jelen, srna, divlja svinja, kuna zlatica, kuna bjelica i mnoge druge.

up
Dodirnite gore i dolje kako bi vidjeli sve fotografije. Dodirnite fotografiju za povećanje.
down