Swis Nature

Natural Reserve Lower Prut

Prirodna baština

Floru rezervata predstavlja 310 različitih vrsta vaskularnih biljaka, uključujući 10 vrsta drveća, 11 grmova, 5 lijana i 284 vrsta trava. Među najugroženijima je 5 vrsta koje se nalaze u Crvenoj knjizi Republike Moldove: bijeli lopoč, plutajuća paprat, rogati kesten, močvarna paprat, divlje grožđe.

Prema istraživanjima zoologa, faunu kopnenih kralježnjaka predstavlja 248 vrsta, što uključuje: 40 sisavaca, odnosno 54,8% svih sisavaca u državi; 192 vrste ptica (67%), 7 vrsta reptila (50%) i 9 vrsta vodozemaca (69,2% svih vrsta vodozemaca u državi). Ptice koje se nalaze u Crvenoj knjizi Republike Moldove su: mali vranac, velika bijela čaplja, žuta čaplja, čaplja žličarka, veliki bijeli pelikan, crvenokljuni labud, crni ibis, itd. U rezervatu se mogu pronaći i rijetke vrste sisavaca kao što su: vidra, divlja mačka, lasica, europska kuna, vepar itd.

Važno je napomenuti važnost rezervata kao mjesta za zaustavljanje, hranjenje, razmnožavanje i prezimljavanje velikog broja vodnih i polu-vodnih ptica i kao utočišta za nacionalno i međunarodno zaštićene rijetke vrste.

Vodenu faunu predstavlja preko 30 vrsta riba. Među njima se nalaze rijetke vrste kao što su deverika, grgeč, jesetra, sunčanica, manić i crnka. Jezero Beleu, osim što nudi povoljne uvjete za mnoge vrste kopnenih kralježnjaka, služi i kao mjesto za razmnožavanje raznim vrstama riba koje dolaze iz rijeka Dunav i Prut.

20. lipnja 2000. prirodni rezervat „Donji Prut" proglašen je sastavnim dijelom Ramsarskog područja 1029 (WI Site 3MD001).

up
Dodirnite gore i dolje kako bi vidjeli sve fotografije. Dodirnite fotografiju za povećanje.
down