Swis Nature

Lower Prut Nature Reserve

Izlaz na more Republike Moldove

Područje Dunava između Braila i Sulina svojom dubinom do 12 m i širinom većom od jednog kilometra omogućava prolaz brodovima srednje veličine s gazom od 7 metara i tonaže od 40 000 do 50 000 t i stoga se naziva pomorskim Dunavom.

Reljef bazena Dunava varira između 20 i 25 metara. Protok Dunava u tom području je 6 638,0 m3/s pri brzini od 0,99 m/s. Kod ušća rijeke Prut brzina mu je 110 m3/s. Poplavno područje Dunava u regiji prostire se između 1 i 3 kilometra.

Geomorfologija Dunava – na oblik toka Dunava utječu Dobrudža plato s desne strane i ravnica Bugec s lijeve strane, dok dodir s dolinom Prut, iako manje vidljiv, postoji u manjim tokovima.

S morfološkog aspekta, veći dio korita određen je usporednim nasipimas obje strane, visine od 3,5 m do 6,5m.

Rijeka Prut dio je porječja Dunava i omogućuje pristup Crnom moru preko luke Giurgiulesti.

Rezervat prirode Donji Prut

Jezero Beleu – Mala delta Republike Moldove

Lokacija: Slobozia Mare, distrikt Cahul , Republika Moldova
Veličina: 1 755 ha
Osnovan: 1991.

U dolini donjeg toka rijeke Prut leži jedno od prirodnih čuda Republike Moldove – Rezervat prirode „Donji Prut”, pravi raj prepun ptica, riba i biljaka.

Kako bi se zaštitila flora i fauna u području jezera Beleu i rijeke Prut, 1991. godine stvoren je Rezervat prirode „Donji Prut”. Otprilike trećinu površine rezervata zauzima jezero Beleu, a ostatak je mreža malih jezera koji stvaraju jedinstveni ekosustav od nacionalne i međunarodne važnosti. Jezero Beleu nastalo je odvajanjem od Dunava i staro je između 5 000 i 6 000 godina. Duljina jezera je 5 km, širina 2 km, a prosječna dubina 0,5-1,5 m s najdubljim dijelovima do 2 m. Razina vode u jezeru uvelike ovisi o razini vode u rijekama Dunava i Prut. Jezero Beleu zanimljivo je kao vrlo značajan spomenik koji ima veliku vrijednost, kako sa znanstvenog, tako i s kulturološkog i estetskog aspekta.

up
Dodirnite gore i dolje kako bi vidjeli sve fotografije. Dodirnite fotografiju za povećanje.
down