Swis Nature

Lonjsko Polje Nature Park

Rijeka Sava – Vladar Lonjskoga polja

Jedan od desnih pritoka Dunava je rijeka Sava, treća po duljini, no najveća po protoku vode (1 564 m3/s).Duljina Save, od izvora u planinama zapadne Slovenije pa do ušća u Dunav iznosi 944 km. Protječe kroz četiri države: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Porječje rijeke Save pokriva površinu od 97 713 km2 i od velike je važnosti za sliv Dunava zbog svoje izvanredne bioraznolikosti i raznolikosti krajolika. Sava je jedinstven primjer rijeke s netaknutom poplavnom nizinom koja ublažava poplave i podržava biološku raznolikost.

Zbog posebnosti riječnog sustava Save, koji pokriva tri različite klimatske regije, poplave se mogu dogoditi u bilo koje doba godine. Zbog te volatilnosti, Lonjsko polje je izvanredan primjer prirodnih procesa uzrokovanih ekstremnim i nepredvidivim oscilacijama poplavne dinamike u centralnom predjelu toka rijeke Save. Uporaba prirodnih retencijskih područja u nizinskim dijelovima sliva ključno je i jedino moguće rješenje za obranu od poplava. S 205 000 hektara retencijskog područja u sustavu obrane od poplava, ta prirodna poplavna područja važna su i za proces pročišćavanja voda u potocima te za obnovu rezervi podzemnih voda. U međunarodnome kontekstu, područje srednje Posavine i njen sustav obrane od poplava pozitivan je primjer zaštite područja koja su podložna poplavama.

Iako počinje kao brzi planinski potok, utjecanjem u panonsku nizinu Sava postaje nizinska rijeka. Kroz godine, njena je dinamika oblikovala obale i krajolik, stvarala podignute obale i obronke, riječne zavoje i poplavljene nizine te stvorila krajolik poplavnih nizina tipičan za nizinske rijeke. U Lonjskom polju ljudi su vremenom naučili živjeti s rijekom i, prilagođavajući se poplavama, stvorili sklad prirodnih i kulturoloških elemenata krajolika. Prihvatili su vodu kao vladara, oslanjajući se na staru izreku koja otkriva tajnu uspješnog života u poplavnim područjima – Živi s vodom, a ne protiv nje.

up
Dodirnite gore i dolje kako bi vidjeli sve fotografije. Dodirnite fotografiju za povećanje.
down