Swis Nature

Lonjsko Polje Nature Park

Živući krajolik

Park prirode Lonjsko polje – Živući krajolik i poplavni ekosustav srednjeg toka Save

Park prirode Lonjsko polje je jedno od najvećih poplavnih područja u Europi, cjelina nizinskih poplavnih šuma, močvara, vodnih poljana, jezeraca i riječnih zavoja. Na njega utječe i tradicionalna poljoprivredna obrada zemlje koja je prilagođena povremenim poplavama. Duga i neprekinuta tradicija života s poplavama stvorila je izvanredan sustav koji zadire u sve aspekte čovjekove interakcije s prirodom, kao npr. karakterističan stil gradnje, raspored građevina u naseljima, oblikovanje krajolika te uzgajanje autohtonih vrsta životinja koje su savršeno prilagođene uvjetima u poplavnim nizinama.

U Parku prirode Lonjsko polje nalazi se najveći kompleks poplavnih šuma u Europi, a i šire. Voda i poplave glavni su faktori koji uvjetuju razvoj vrsta i zajednica biljaka unutar šumskog staništa. Nizinske poplavne šume pokrivaju gotovo 70% površine Parka prirode Lonjsko polje. Vlažne livade, koji su često poplavljene, jedno su od najdinamičnijih staništa. One pokrivaju oko 30 % Parka prirode Lonjsko polje. Imaju važnu ekološku i ekonomsku ulogu kao dio tradicionalne ishrane na pašnjacima te u očuvanju lokalnih autohtonih pasmina.

Izgled i prilagodbena obilježja bijele rode u njenom suživotu s čovjekom vidljiva su kroz izgradnju gnijezda usko povezanih s ljudskim građevinama. Zbog velikog broja gnijezda na krovovima tradicionalnih drvenih kuća, selo Čigoč je 1984. godine proglašeno „prvim europskim selom roda”. Otprilike 15% hrvatske populacije orla štekavca gnijezdi se u Parku prirode Lonjsko polje. Stabilan broj od 36 parova koji se gnijezde u parku indikator je očuvanosti nizinskih poplavnih šuma srednjeg toka Save i stoga Lonjsko polje predstavlja važno mjesto za populaciju orlova u cijelome slivu Dunava. Miješana kolonija žličarki i čaplji koja se nalazi na riječnom zavojima u ornitološkom rezervatu Krapje Đol jedino je zabilježeno područje gdje odrasle ptice, tijekom razdoblja razmnožavanja, pretražuju mokre pašnjake u potrazi za hranom.

Posebna vrijednost Lonjskog polja je u naseljima uz rijeku Savu. Povijesno gledano, sela Lonjskog polja su tradicionalne cjeline koje govore načinu života i gradnji u Posavini tijekom 19. stoljeća. U isto vrijeme, one su pravi rezervat odlično očuvanih kuća jednostavne drvene arhitekture. Neke od tih kuća su starije od dvjesto godina. Zbog tih vrednota, Krapje je od nacionalne važnosti i jedino je selo u Hrvatskoj koje ima status „Selo graditeljske baštine”.