Swis Nature

Donauauwald Neuburg-Ingolstadt

Poplavne šume Dunava između Neuburga i Ingolstadta

Neuburg i Ingolstadt povezuje poplavna nizina Dunava. To je jedna od najvažnijih poplavnih nizina u Njemačkoj i iz tog razloga je važan prostor za očuvanje. Poplavna šuma je usko povezana s poplavnim i podzemnim vodama. Promjene u razini tih voda oblikuju poplavne šume i krajolik i stvaraju razna prirodna staništa.

Velika količina prirodnih staništa iznimno je važna za floru i faunu. Tipični primjerci biljnih vrsta su proljetni drijemovac (Leucojum vernum), gospina papučica (Cypripedium calceolus), mrazovac (Colchicum autumnale) i hrast lužnjak (Quercus robur). Proljetni drijemovac je ugrožena vrsta u Njemačkoj i populacija mu se smanjuje. U Donau-Auwald Neuburg-Ingolstadtu za njega postoji netaknuto utočište i biljka cvjeta na nekoliko tisuća četvornih metara, podsjećajući na svježe napadani snijeg. Visoka ljubičica (Viola elatior, ugrožena vrsta u Njemačkoj) i močvarni staračac (Senecio paludosus, ugrožena vrsta u Njemačkoj) također imaju prirodno stanište u poplavnoj nizini Dunava.

Poplavna nizina Dunava je također savršeno stanište za mnoge vrste, kao što su europski dabar (Castor fiber), crvenkasta lunja (Milvus milvus), bjelovrata muharica (Ficedula albicollis) ili jelenka (Lucanus cervus). Dabar prirodo mijenja krajolik, stvarajući nova staništa koja su iznimno važna za biološku raznolikost. Modrovoljka bjelokrpica (Luscinias vecica) i vodomar (Alcedo atthis) se također mogu pronaći u ovom zaštićenom prostoru.

Poplavna nizina također povezuje staništa različitih karakteristika, vlažna i suha, oskudna i bogata hranom, otvorena i šumovita. Dio šume su također i neobrađene livade. To su stare šljunčane obale koje se jako ugriju tijekom ljeta. Biljke poput bumbarove kokice (Ophrys holosericea) ili insekti poput plavokrilnog skakavca (Oedipoda caerulescens) preferiraju takva staništa.

Poseban dio šume je „Gerolfinger Eichenwald”, koji se razvio tijekom korištenja kao „Mittelwaldand”, raštrkani travnjaci, livade pa čak i oranice. „Mittelwald” je sustav kultivacije šuma. Kao glavno drvo uglavnom se koristio i održavao hrast dok su se grmovi i manja stabla povremeno koristila kao drvo za ogrjev. Danas se šuma uglavnom održava na tradicionalan način što omogućuje održavanje staništa za neke vrste, kao npr. crvenoglavi djetlić (Dendrocopos medius).

up
Dodirnite gore i dolje kako bi vidjeli sve fotografije. Dodirnite fotografiju za povećanje.
down