Swis Nature

Donauauwald Neuburg-Ingolstadt

Morfologija Dunava između Neuburga i Ingolstadta

Dunav je po svojim karakteristikama planinska rijeka i prenosi velike količina šljunka s Alpa u nizine. Prije regulacije u 19. st. postojao je bogati sustav manjih i većih jezera čiji se protok često mijenjao. Dinamika Dunava često je mijenjala okolni krajolik. Voda se dizala, stvarali su se novi otoci, muljevite bare, rasle su nove šume da bi ponovo bile odnesene. Od posljednjeg ledenog doba, Dunav je žila kucavica unutar velikog sliva. Od trenutka kada je počelo naseljavanje uz rijeku, čovjek je utjecao na njezin tok.

Najznačajnije promjene poplavne nizine dogodile su se u razdoblju od početka 19 st. Izgradnjom nasipa uništena je značajna bioraznolikost.

U zadnja dva stoljeća antropogeno korištenje zemlje u poplavnoj nizini, bilo za naseljavanje, poljoprivredu ili šumarstvo, značajno je utjecalo na samu rijeku i njenu poplavnu nizinu. Regulacije Dunava, kakva je bila npr. korekcija oko 1830., uz podizanje obale, okovale su rijeku u kanal bez ikakvih korekcija njenih pritoka, jezera i poplavnih nizina. Danas brane i nasipi u potpunosti odvajaju rijeku od njenih napuštenih kanala i poplavnih nizina te zaustavljaju pritok svježe vode u jezera i bare u njenoj poplavnoj nizini. Iz tog razloga značajno trpi kvaliteta vode u jezerima te se u njima nakuplja mulj. Zbog ustaljenog i brzog protoka vode rijeka je postala dublja, a razina vode u poplavnim nizinama se smanjila. Kao rezultat svega toga smanjila se učestalost poplava. Da bi se zaustavila daljnja erozija korita rijeke, do 1970. godine izgrađene su četiri brane s namjerom proizvodnje električne energije: Bertoldsheim, Bittenbrunn, Bergheim i Ingolstadt. Izgradnjom brana u njima je izgubljen protok vode i izgubljen kontinuitet taloženja te biološki kontinuitet.

Projekt očuvanja, nazvan „dinamizacija poplavne nizine Dunava između Neuburga i Ingolstadta”, mogao bi koristiti prirodnoj dinamici Dunava i raznim staništima. Projekt uključuje izgradnju kanala oko brane kao i moguće plavljenje dijelova poplavne šume. Također predviđa i regulaciju najnižeg vodostaja kako bi se obnovili prirodni tokovi podzemnih voda.

up
Dodirnite gore i dolje kako bi vidjeli sve fotografije. Dodirnite fotografiju za povećanje.
down