Swis Nature

Persina Nature Park -

Park prirode Persina

Jedan od bisera donjeg Dunava

U donjem toku Dunava u Bugarskoj postoji cijeli niz važnih područja prirode koji štite jedinstvene ekosustave nužne za čovjeka i prirodu Europe. Jedan od bisera u tom nizu je i Park prirode Persina.

Park se nalazi u nizini Svishtov-Belene i uključuje neke od okolnih strmih obala u blizini Nikopolja i Svishtova kao i sve otoke na bugarskom dijelu Dunava koji se nalaze na tom području rijeke.

Ukupna površina od 21 762,2 ha spada pod tri dunavska okruga – Nikopolje, Belene i Svishtov.

Najvažnija područja, sa stajališta očuvanja okoliša, su ona koja se nalaze na otocima ili unutar 200 m od obale Dunava. Persina pokriva područje nizine Svishtov-Belene kao i neke dijelove Nikopoljskog platoa, a oba dijela su uvrštena u mrežu Natura 2000. Unutar parka postoje četiri područja uvrštena u Direktivu o pticama mreže Natura 2000. Sam park je cijelom površinom uključen u mrežu Natura 2000 prema Direktivi o staništima.

Park prirode Persina je jedinstven za Bugarsku. Cilj njegova osnivanja je očuvanje močvarnih područja Dunava. Posebna pozornost daje se brojnim otocima i njihovom prirodnome stanju.

Unutar parka postoje dvije grupe otoka – nikopoljski i belenski kompleks.

Kompleks belenskih otoka čini nekoliko otoka. Najvažniji tipovi ekosustava su potopljene riječne šume i kopnene (unutarnje) močvare. Dio te formacije je otok Persin (poznat i kao otok Belen). Otok Persin je najveći bugarski otok na Dunavu i jedini s četiri slatkovodne močvare. Dugačak je 15 km i širok 6 km. Zbog svoje jedinstvenosti i velike važnosti, kompleks belenskih otoka uvršten je među Ramsarska područja – močvara od međunarodnog značaja za očuvanje bioraznolikosti. Kompleks je jedno od najvećih Ramsarskih područja u Bugarskoj – 6 898 ha.

up
Dodirnite gore i dolje kako bi vidjeli sve fotografije. Dodirnite fotografiju za povećanje.
down