Swis Nature

Rusenski Lom Nature Park

Morfologija

Morfologija u Parku prirode Rusenski lom i zaštićenom području Kalimok-Brashlen

Rijeka Rusenski lom posljednji je desni pritok Dunava. Osobine rijeke Rusenski lom imaju značajan utjecaj na kvalitetu, sadržaj i količinu vode u donjem toku Dunava. Djelovanje čovjeka utjecalo je na prirodne procese rijeke. Na Rusenskom lomu i njenim pritocima izgrađene su dvije brane. One sprječavaju utok velikih količina vode u Dunav i mijenjaju njegove vode. Uz Rusenski lom izgrađeni su mnogi nasipi kako bi se promijenio tok rijeke. Na ušću rijeke nalazi se brodogradilište Ruse.

Bugarska obala Dunava od Ruse do Silistre značajno je viša od rumunjske obale. Tijekom 1950-ih je sagrađen velik broj nasipa kako bi se spriječilo plavljenje Dunava. Stoga su prirodne močvare – veliki dio obale – promijenjene. Od Ruse do Silistre postojalo je mnogo direktnih veza prema rijeci. One su funkcionirale kao rezervoari, mrjestilišta i gnjezdišta za riječne ptice.

Odrezavši direktne veze s Dunavom, ostvaren je negativan utjecaj na druga zaštićena područja npr. močvare pored sela Garvan i Malak Preslavets. Najveći utjecaj dogodio se na okolišne uvjete održavanog rezervoara Srebarna. Nedostatak dotoka vode iz Dunava prouzročio je nakupljanje biomase šaši i promjena u kvaliteti vode, što je prouzročilo ekološke probleme za riblje i ptičje vrste u močvari.

Obnavljanje močvarnog područja Kalimok-Brashlen započelo je 2009. Izgrađena je posebna infrastruktura za kontrolu dotoka vode u močvarno područje.

Veliki dio bugarskih otoka se koristi u svrhu šumarstva.Pretvoreni su u plantaže topole – u potpunosti mijenjajući prirodne osobine staništa. Međutim, manji otoci su prave oaze divlje prirode. Mogu se pronaći kolonije čaplja (Ardea), a na njima se preferiraju gnijezditi i orlovi štekavci.

Promjene u vodostaju ovise o kontrolnim građevinama koje su izgrađene prije Bugarske granice, ali prirodne promjene rijeke kao živog organizma se nastavljaju.

up
Dodirnite gore i dolje kako bi vidjeli sve fotografije. Dodirnite fotografiju za povećanje.
down