Swis Nature

Gornje Podunavlje Nature Reserve

Specijalni rezervat prirode

Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje” jedan je od najljepših bisera Vojvodine i Srbije uz tok Dunava. Rezervat čine nekadašnji veliki ostaci poplavljenih područja Dunava. Rezervat predstavlja kompleksan mozaik vodnih i zemljanih ekosustava. Veći dio rezervata je pokriven močvarnim potopljenim šumskim kompleksima. Ovakav tip očuvanih autohtonih biotopa je vrlo rijedak, kako u našoj državi tako i u Europi.

Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje” je zaštićeno dobro prve kategorije, protežući se uz lijevu obalu Dunava od 1367. km sve do 1433. km. Predstavlja dio veće močvarne cjeline koja se nalazi i u susjednim državama, Hrvatskoj i Mađarskoj. Osim njegove bioraznolikosti, Gornje Podunavlje je poznato po svojoj autentičnoj kulturnoj baštini. Kao rezultat prilagodbe na veliku rijeku i njen temperament, stanovništvo ovoga područja razvilo je karakteristične običaje, tradicionalnu nošnju, jezik, alate za ribarenje, brodove i hranu, što privlači goste i pretvara Gornje Podunavlje u šarmantnu turističku destinaciju.

Tok Dunava, zajedno s rukavcima, koji se nazivaju „Dunavci”, i natopljenim područjima, ostavio je dubok trag na prostor Gornjeg Podunavlja. Rezervat je važno središte bioraznolikosti. Bogatstvo zaštićenog područja očituje se u 55 vrsta riba, 11 vrsta vodozemaca, 9 vrsta reptila, 230 vrsta ptica i 51 vrsti sisavaca, kao i brojnim vrstama beskralježnjaka, osobito leptira, s više od 60 vrsta dnevnih leptira.

Zahvaljujući svojim izvrsnim prirodnim resursima, Gornje Podunavlje je 1989.proglašeno Važnim područjem za ptice (IBA). Integralni je dio potencijalne biosfere Drava-Mura i jedan je od kandidata za Ramsarsko močvarno područje.