Swis Nature

Gornje Podunavlje Nature Reserve

Специалният Природен Резерват „Горне Подунавле”

Специалният Природен Резерват „Горне Подунавле” е една от най-красивитеперли във Войводина и Сърбия по течениетона река Дунав и обхваща останките от бившите големи заливни дунавски области. Резерватът представлява сложна мозайка от водни и сухоземни екосистеми. По-голямата част от резервата е покрита от блатисти, заливни горски комплекси. Този вид съхранени местни биотопи е много рядък, както в нашата страна, така и в Европа.

Специалният природен резерват „Горне Подунавле” е защитен от първа категория, като се разпростира по левия бряг на река Дунав, от 1367-мия км чак до 1433-тия км. Той представлява част от големия блатен комплекс, простиращ се и в съседните страни Унгария и Хърватия. Освен със своето биоразнообразие, Горне Подунавле е известен още и с автентичното си културно наследство. В резултат на приспособяването им към голямата река и нейния характер, хората от този район имат специфични навици, традиционни дрехи, език, рибарски принадлежности, лодки и храна, с които привличат гостите и правят Горне Подунавле много очарователна туристическа дестинация.

Течението на река Дунав, заедно с каналите й, наречени „Дунавци” и заливни площи, оставя своя отпечатък в района на Горне Подунавле. Резерватът е важен център на биологично разнообразие. Богатството на защитената територия се изразява в 55 различни вида риби, 11 вида земноводни, 9 вида влечуги, 230 вида птици и 51 вида бозайници, както и многобройни видове безгръбначни, особено пеперуди - над 60 вида дневни пеперуди. Благодарение на изключителните му природни ресурси, през 1989 г. Горне Подунавле е обявен за Важно Орнитологично Място. Той е неразделна част от потенциалната Биосфера Драва-Мура и една от влажните зони кандидати за Рамсарско място.