Swis Nature

Rusenski Lom Nature Park

Mорфология

Mорфология в Природен Парк Русенски Лом и Защитена местност Калимок - Брашлен

Река Русенски Лом е последният десен приток на река Дунав. Спецификата на Русенски Лом има значително влияние върху качеството, съдържанието и количеството на водите в долното течение на Дунав. Човешката намеса е повлияла на естествените процеси в реката. Построени са два язовира по поречието на река Русенски Лом и нейните притоци. Те предотвратяват вливане на големи водни количества в река Дунав и променят водите й. За коригиране на водния поток са изградени много диги по поречието на Русенски Лом. На устието на реката е построена корабостроителница Русе.

Българският бряг на Дунав от Русе до Силистра е значително по-висок от румънския. През 50-те години са изградени диги с цел предотвратяване на наводнения от река Дунав. По този начин се променят естествените блата, които заемат голяма част от брега. От Русе до Силистра е имало много директни връзки към реката. Те са функционирали като резервоари, райони за хвърляне на хайвера на рибите и места за гнездене на водолюбивите птици.

Прекъсването на пряката връзка с Дунав е имало отрицателно въздействие върху други защитени територии като блатата край село Гарван и Малък Преславец. Най-лошо въздействие е имало върху състоянието на околната среда в поддържан резерват Сребърна. Липсата на вода, идваща от река Дунав, е довело до натрупване на биомаса от тръстика, което води до промяна в качеството на водата и до екологични проблеми на рибната фауна и на видовете птици във влажната зона.

През 2009 г. започва възстановяването на влажна зона Калимок - Брашлен. Изградена е специална инфраструктура за контролиране на водния дебит във влажната зона.

Голяма част от българските острови се използват за горски дейности. Те са превърнати в тополови насаждения - изцяло променяйки естествения характер на местообитанията. Въпреки това, малките острови са истински оазис на дивата природа. Тук се срещат колонии на Чапли (Ardea) и те са предпочитано място за гнездене на Морския орел.

Промените в речното ниво зависят от контролни съоръжения, построени преди българската граница, но естествените промени на реката като жив организъм продължават.

up
Плъзнете нагоре и надолу, за да видите всички снимки. Натиснете върху снимката за уголемяване.
down