Swis Nature

Danube Delta Biosphere Reserve - People

Хората

От древни времена специфичните природни условия на Делтата благоприятстват за развитието на населените места. Хората са се приспособили към местните условия и са създали 25 населени места (вкл. гр. Сулина, с около 12 500 жители), разпръснати в района на резервата, в които се продължават традициите, икономическото развитие и богатата култура. Повече от 14 етнически групи живеят в хармония и представляват пример за мултиетническа толерантност. Жилищата, характерни за всяка основна етническа група, живееща в този регион (румънци, украинци, руснаци - липованци), във всички населени места в Дунавска Делта, са с тръстикови покриви, рибарниците („керханале”) - специфични сгради за търговски риболов, църквата Килиа Веке, копие на тази в Донауешинген - Германия при източника на Дунав, мулти религиозното гробище в Сулина - една истинска история на местата, отбелязани с надгробни паметници, Фаровете Сулина и Свети Георги, Двореца на Европейската Дунавска Комисия в Сулина, са само някои от примерите в това отношение. Археологическите останки, разположени между Дунав и Добруджанското Плато, исторически паметници на архитектурата и изкуството, православните църкви и манастири, ранно-християнската базилика, музеите и културните обекти допълват природните забележителности на Дунавска Делта.

Туристически маршрути в Биосферен Резерват Дунавска Делта

Туризмът в Дунавска Делта е признат в цял свят, благодарение на уникалния характер на региона, който съчетава природни забележителности със съоръжения за отдих (риболов, плажове) и етнически културни забележителности, отразени в народната архитектура, традиции, кулинария и обичаи. В рамките на резервата, са установени 24 туристически маршрута, от които 15 могат да се обхождат само с военноморски транспорт (маршрути с лодка) и девет пътеки, които могат да бъдат обхождани пеша или с автомобил (туристически пътеки). Маршрутите с лодка започват от основните входни точки на резервата: Тулча, Муригьол и Журиловка или от пунктовете, разположени в резервата: Килиа Веке, Кришан, Сулина и Свети Георги. Туристическите пътеки започват от Тулча, Муригьол, Узлина, Сулина, Свети Георги и Килиа Веке. С цел да се информират посетителите и местните хора, на територията резервата има няколко Информационни, Документални и Екологични Образователни Центрове, организирани от Администрацията на Биосферен Резерват Дунавска Делта (АБРДД) в Тулча, Кришан, Сулина, Муригьол, Свети Георги, Гура Портице и село Килиа Веке.

Местата за настаняване са увеличени чрез хотели, хотел-пансиони, вили, плаващи хотели и къмпинги. Възможностите за посещение на Дунавска Делта са разнообразни и зависят от наличното време и изискванията на посетителите. Достъпът на посетители в резервата става с разрешително за достъп, издадено в централата на АБРДД в Тулча или в пунктове, организирани за тази цел. Запалените по риболова посетители трябва да знаят, че тази дейност може да се извършва в Дунавска Делта с валиден лиценз за риболов, издаден от АБРДД.

up
Плъзнете нагоре и надолу, за да видите всички снимки. Натиснете върху снимката за уголемяване.
down