Swis Nature

Lonjsko Polje Nature Park

A Száva folyó: Lonjsko Polje ura

A Duna jobb parti mellékfolyóinak egyike a Száva, amely hosszát tekintve a harmadik legjelentősebb mellékfolyó, vízhozamát tekintve viszont a legnagyobb (1564 m3/s).A Száva hossza a nyugat-szlovén hegyekben található forrásától dunai torkolatáig 944 kilométer. Négy országon folyik keresztül: Szlovénián, Horvátországon, Bosznia-Hercegovinán és Szerbián. A Száva vízgyűjtőjének területe 97,713 km2 ami kivételes biológiai és tájképi értékei miatt a Duna-medence szempontjából igen nagy jelentősséggel bír. A Száva a még érintetlen ártéri területekkel rendelkező folyó egyedülálló példája, amely az áradásokat jól viseli, és elősegíti a biológiai sokféleség fennmaradását.

A Száva folyórendszerének kivételes szerkezete miatt, amely három különböző éghajlattal rendelkező régió hatásait fogja egybe, árvizek az év bármely szakában előfordulhatnak. Ebből az esetlegességből eredően Lonjsko Polje tökéletes példája az árvíz-dinamika szélsőséges és kiszámíthatatlan váltakozásai által kialakított ökológiai folyamatoknak, amelyek a Száva középső szakaszán zajlanak. A folyóvölgy mélyebben fekvő területein a természetes árvíz-visszatartó területek használata a kulcsa és egyetlen lehetséges megoldása a terület nagyvizektől való védelmének. Az árvízvédelmi rendszer részét képező 205,000 hektár vízvisszatartó terület révén ezek a természetes árterek a befolyó vizek megtisztításában is fontosak, és jelentős szerepük van a talajvíz-készletek folyamatos megújításában is. A középső-posavniai terület árvízvédelmi rendszere nemzetközi kitekintésben is pozitív példáját szolgáltatja az elöntéssel fenyegetett területek védelmének.

A pannóniai alföldekre belépve a Száva gyors hegyi folyóból meglassult síkvidéki folyóvá válik.A folyó és az általa végzett munka évek hosszú sora alatt megváltoztatta a partok és a táj képét: magaspartokat, szakadó partokat képzett, holtágakat és elöntött laposokat hozott létre, amelyek együtt a síkvidéki folyók jellegzetes ártéri táj képét alakítják ki.Lonjsko Polje területén az ember az évek során megtanult a folyóval együtt élni, és az áradásokhoz alkalmazkodva a természeti és kulturális tájelemekkel harmóniát tudott kialakítani. Elfogadta, hogy a folyó az úr, betartva a régi, bölcs mondást, amely az árveszélyes területeken a sikeres boldogulás titka: A vízzel együtt kell élni, nem ellene.

up
Tolja fel és le az összes fotót. Érintse meg a képre a nagyításhoz.
down