Swis Nature

Lower Prut Floodplain Natural Park

Hagyományos mezőgazdaság

Ma is gyakorolt, hagyományos mezőgazdaság és halgazdálkodás

Az Alsó-Prut Ártéri Természeti Park különleges terület, amely jelentős táji értékkel és biológiai sokféleséggel rendelkezik, s amely az ember és a természet kölcsönhatása révén tud jelen formájában fennmaradni. Élőhelyeinek és táji sokféleségének védelmét hagyományos művelésű földterületek biztosítják, amelyek egy részét kikapcsolódási célú hasznosításra a köz használatába adták.

Évtizedek óta a vidéki ember elsődleges tevékenysége az ártér termékeny, agyagos talajain a mezőgazdasági növénytermesztés, a marhalegeltetés, a különféle halászati tevékenységek, és csupán alkalomszerű jelleggel a vadászat.

A helyi ember régóta hasznosítja a természeti erőforrásokat, azaz az erdő- és ásványvagyont, a megélhetést pedig a földművelésre, állattartásra, halászatra alapozta, emellett a helyi piacokon a növényi és állati termékekkel kereskedett. Az életmód és a munka hagyományos formáit máig megőrizte. Állatot – ökröt és lovat – ma is használ kocsizásra, mezei és erdei munkára. A házakat szerszámokat, a hétköznapi életben használt tárgyait helyi anyagokból, hagyományos technikával készíti.

Mivel a terület másféle építőanyagban szűkölködik, ezért a helyiek házai hagyományosan javarészt agyagból, nádból és fűzből épültek, s ennek következtében külső megjelenésük igen festői. A vidéki élet során eredeti néprajzi hagyományok, helyi (helyben előállított) ételek és borok, fenntartható halászati technikák jelentek meg, illetve alakultak ki.

A területen előforduló nagyobb állóvizek, tavak java részét halászati gazdasággá alakították át, amelyek közül a legnagyobb a Brateş tavon működik (jelenleg mintegy 2.400 ha). A tógazdálkodás ennek megfelelően a Prut folyó völgyének falvaiban élők számára jelentős bevételi forrást jelent. A halgazdaságokat a korábbi állami vállalatokból magán társaságokká alakított cégek üzemeltetik.

A Prut-ártéren az erdőgazdálkodás is fontos tevékenységfajta, amelyet legnagyobb társaságként az állami RN Romsilva SA gyakorol.

A Prut mellékének területein ma is a mezőgazdálkodás az egyik legfőbb gazdasági tevékenység, amely a helyi népesség számára az élelmezés alapját, munkahelyet és piacra vihető terméket jelent. A termények és az aprójószág a lakosság nagy része számára ad élelmet és minimális bevételi forrást. Ezeken a területeken a mezőgazdálkodás nagy részben ma is a megélhetési termelés szintjén folyik, még ha van is néhány kisebb, intenzív technikát alkalmazó agrárvállalkozás.

Sajnos a vidék természeti és kulturális érdekességeit erre szolgáló információs hely jelenleg még nem mutatja be, mert az Alsó-Prut Ártéri Természeti Park egyelőre (2014-ben) nem rendelkezik látogatóközponttal. A Galaţi Természettudományi Múzeum mindazonáltal számos kutatási programot, kötetlen jellegű környezet- és természetvédelmi oktatási projektet, kiállításokat és csoportfoglalkozásokat szervez és valósít meg az Alsó-Prut Ártéri Természeti Park természeti értékeivel kapcsolatban.