Swis Nature

Záhorie Protected Landscape Area

Sălbăticie rară și necunoscută

Luncile Dunării - sălbăticie rară și necunoscută

Zona Peisagistică Protejată Luncile Dunării (peste 12 000 de ha), este formată din 5 părți separate. În acest zonă, puternic afectată de inundații, putem găsi un amestec de păduri de luncă cu lemn de esenţă moale (salcie-plop) și tare (frasin, stejar si ulm), fragmente de pădure Panonică, stepe de pădure uscată, pajiști cu fâneţe de câmpie și diferite habítate de zone umede și acvatice.

Plantele erbacee sunt larg reprezentate de specii din familia orhideelor (de exemplu, Spiranthes spiralis), dar şi Leucojum aestivum, Scilla vindobonensis sau Trapa natans care acoperă suprafața brațului lateral Veľkolélske.

În afara speciilor comune de mamifere, cum ar fi căprioara (Capreolus capreolus) sau mistrețul (Sus scrofa), această zonă e locuită şi de vidra europeană (Lutra lutra), castor (Castor fibre) sau micul, dar foarte rarul rozător - vestigiu al erei glaciare, Microtus oeconomus mehely. Această zonă reprezintă un important coridor de migrație (peste 20 000 de exemplare anual) și loc de iernare pentru multe specii de păsări (peste 70 000 de exemplare de păsări de apă). Mai multe perechi maiestuoase de vultur codalb cuibăresc aici (Haliaeetus albicilla). De asemenea, putem găsi aici colonii de cormorani şi stârci. Importantă este şi prezența altor specii, cum ar fi lăstunul de mal (Riparia riparia), pescărelul albastru (Alcedo atthis) sau pescăruşul cu cap negru (Larus melanocephalus). Depresiunile puțin adânci, care se găsesc în mod regulat sub apă și se usucă din nou, reprezintă mediul ideal pentru amfibieni - buhaiul de baltă (Bombina bombina), brotăcelul (Hyla arborea) sau tritonul dobrogean (Triturus dobrogicus), iar dintre reptile am putea vedea aici șarpe de casă (Natrix natrix) sau șarpe lui Esculap (Elaphe longissima). În apele Dunării din Slovacia trăiesc 66 specii de pești (de exemplu, lostriţa (Hucho hucho), ţiparul (Misgurnus fossilis), ţigănuşul (Umbra krameri). Pe lângă numărul mare de vertebrate aici trăiesc, de asemenea, multe specii de gândaci, fluturi, libelule, moluște și alte nevertebrate.