Swis Nature

Lonjsko Polje Nature Park

Rieka Sáva - Vládca Lonjsko Polje

Jedným z pravých prítokov Dunaja je rieka Sáva, tretí najdlhší a zároveň najvodnatejší (1564 m3/s) prítok Dunaja.Sáva pramení v horách západného Slovinska a ústi do Dunaja, pričom dosahuje dĺžku 944 km. Preteká cez štyri krajiny: Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina a Srbsko. Plocha povodia Sávy je 97713 km2, má veľký význam pre povodie Dunaja vďaka svojej biologickej a krajinnej diverzite. Sáva je jedinečnou riekou s nivou, ktorá je stále nedotknutá, zmierňuje záplavy a podporuje biodiverzitu.

Vzhľadom na výnimočnú polohu systému rieky Sáva, do ktorého spadajú tri rôzne klimatické oblasti, môžu povodne nastať kedykoľvek počas roka. Takáto premenlivosť je pre Lonjsko Polje vynikajúcim príkladom ekologických procesov, spôsobených extrémnymi a nepredvídateľnými výkyvmi záplavovej dynamiky. Využívanie retenčných plôch v nízko položených častiach je jediným riešením pre ochranu oblastí pred veľkou vodou. S rozlohou 205 000 hektárov sú prirodzené luhy retenčnými oblasťami v ochrannom povodňovom systéme a zároveň hrajú dôležitú úlohu i pri obnove zásob podzemnej vody. V medzinárodnom kontexte je oblasť strednej Posaviny spolu s protipovodňovým systémom pozitívnym príkladom ochrany oblastí, ležiacich v inundácii.

Keď rieka Sáva mení charakter horskej bystriny a vstupuje do panónskej nížiny, stáva sa nížinnou riekou. Počas mnohých rokov rieka a jej dynamika menili vzhľad brehov a krajiny, vytvorila zvýšené brehy alebo iné vyvýšeniny, mŕtve ramená a zaplavové nížiny, ktoré vytvárajú typický obraz krajiny lužných lesov nížinných riek. Ľudia v Lonjsko Polje sa po mnoho rokov učili ako spolunažívať s riekou. Prispôsobili sa záplavám a vytvorili harmóniu prírodných a kultúrnych krajinných prvkov. Ľudia uznali, že tejto oblasti vládne voda a začali dôverovať starému prísloviu, ktoré odhaľuje tajo

up
Posunutím nahor a nadol prezrite si všetky dostupné fotografie. Kliknite na fotografiu pre zväčšenie.
down