Swis Nature

Donau-Auen National Park

Flóra, fauna, biotopy

Flóra, fauna, biotopyNárodného parku Donau-Auen – domova veľkého množstva druhov

Dunaj vytvára líniu života tohto územia. Početné vodné plochy, nachádzajúce sa v blízkosti rieky, sú s ňou spojené v závislosti od výšky vodnej hladiny. Vzniká tak široká paleta možností od voľne tečúcich bočných ramien až po zanesené pôvodné prítoky. V takýchto podmienkach môžeme nájsť husté pobrežné lesy. Jedným zo špecifických aspektov tejto oblasti sú suchomilné biotopy. Lúky, ktoré sú domovom veľkého množstva druhov, ležia uprostred lesov. Niektoré z nich boli vytvorené pred stáročiami človekom.

Bočné ramená na pravom brehu Dunaja patria medzi veľmi dynamické vodstvá. Dunaj tu tlačí na zráz viedenskej kotliny. Rýchlo pretekajúca voda buduje vertikálne steny na prevísajúcich brehoch, ktoré sú využívané predovšetkým rybárikmi na vyvádzanie mladých. Aj bobor si rád stavia svoje priehrady na takomto type nábrežia. V takýchto tečúcich vodách sú vodné rastliny vzácne. Obrovské stromy, popadané v dôsledku povodní, obohacujú tento biotop. V takomto type mŕtveho dreva nachádza hmyz potravu aj úkryt. Rybáriky a rôzne druhy dravcov zase využívajú takéto miesta ako vyhliadkové body.

Na rozdiel od strmých brehov, piesočné a štrkové brehy sú budované na vnútorných brehoch v ohyboch rieky. Na takýchto miestach sa môžu uchytiť pionierske rastliny ako vŕba a topoľ čierny, ale aj špecialisti ako napr. blatnička (Limosella) – jedna z najmenších domácich kvitnúcich rastlín.

Pôvodné prítoky na ľavom brehu Dunaja sú skoro výhradne vodami nánosového typu. Voda do nich síce z Dunaja vteká, ale premiestnením hlavného toku Dunaja ako aj rôznymi ďalšími regulačnými zásahmi sa postupne stali stojatými vodami s hojnou vegetáciou. V súčastnosti tu tak môžeme nájsť vodné a močiarne rastlinné ekosystémy s najväčšou biodiverzitou v celej Európe.

Stojaté vody sú tiež domovom pre vodný hmyz, obojživelníky, korytnačky a hady, rovnako tak i pre množstvo rýb a vodného vtáctva, ako sú bučiak veľký a trsteniarik Acrocephalus warbler. Typickými útvarmi sú tu porasty trstiny, celé polia lekníc a naplaveninové oblasti pokryté trvalými bylinami.

Lesy pozdĺž Dunaja môžeme rozdeliť do dvoch hlavných skupín: mäkký lužný les a tvrdý lužný les. Druhy mäkkého lužného lesa ako vŕba, topoľ a jelša dobre znášajú časté záplavy, na rozdiel od dubu, javora, jaseňa a lipy z tvrdého lužného lesa. V lužných lesoch národného parku môžete často naraziť na, inak už ohrozené druhy, ako vŕba biela (Salix alba) a topoľ čierny (Populus nigra). V lesoch národného parku už neprebiehajú žiadne lesnícke aktivity, namiesto toho sa tu realizujú už iba revitalizačné opatrenia. Jediný, kto má na tomto území právo zotínať stromy je bobor!

Unikátne rastlinné ekosystémy vznikli na pravidelne zaplavovaných, na živiny bohatých, lužných lúkach. V dôsledku toho tu našli nové miesto pre život aj vzácne druhy zvierat ako je napríklad chrapkáč poľný, ktorých pôvodné biotopy boli zničené moderným poľnohospodárstvom. Nachádza sa tu tiež niekoľko výnimočne suchých miest, ktoré dostali pomenovanie xerotermné biotopy. Podobajú sa savanám a poskytujú útočisko pre veľmi špecifické typy flóry a fauny. Rakytník rašetliakovitý, trávy rodu kavyľ a početné druhy orchideí sú charakteristickými obyvateľmi xerotermných biotopov. Darí sa tu rôznym druhom pavúkov, chrobákov a mravcov. Na čepeli listov tráv môžete objaviť aj modlivku zelenú ako číha na svoju korisť.

up
Posunutím nahor a nadol prezrite si všetky dostupné fotografie. Kliknite na fotografiu pre zväčšenie.
down