Swis Nature

Persina Nature Park -

Jedan od bisera donjeg Dunava

U donjem toku Dunava u Bugarskoj postoji celi niz važnih područja prirode koji štite jedinstvene ekosisteme nužne za čoveka i prirodu Evrope. Jedan od bisera u tom nizu je i Park prirode Persina.

Park se nalazi u niziji Svištov-Belene i uključuje neke od okolnih strmih obala u blizini Nikopolja i Svištova, kao i sva ostrva na bugarskom delu Dunava koja se nalaze na tom području reke.

Ukupna površina od 21 762,2 ha spada pod tri dunavska okruga – Nikopolje, Belene i Svištov.

Najvažnija područja, sa stanovišta očuvanja prirodne sredine, jesu ona koja se nalaze na ostrvima ili unutar 200 m od obale Dunava. Persina pokriva područje nizije Svištov-Belene, kao i neke delove Nikopoljskog platoa, a oba dela su uvrštena u mrežu Natura 2000. Unutar Parka postoje četiri područja uvrštena u Direktivu o pticama mreže Natura 2000. Sam Park je celom površinom uključen u mrežu Natura 2000 prema Direktivi o staništima.

Park prirode Persina jedinstven je za Bugarsku. Cilj njegovog osnivanja jeste očuvanje močvarnih područja Dunava. Posebna pažnja poklanja se brojnim ostrvima i njihovom prirodnom stanju.

Unutar Parka postoje dve grupe ostrva – nikopoljski i belenski kompleks.

Kompleks belenskih ostrva čini nekoliko ostrva. Najvažniji tipovi ekosistema su potopljene rečne šume i kopnene (unutrašnje) močvare. Deo te formacije je ostrvo Persin (poznat i kao ostrvo Belen). Ostrvo Persin je najveće bugarsko ostrvo na Dunavu i jedino s četiri slatkovodne močvare. Dugačak je 15 km i širok 6 km. Zbog svoje jedinstvenosti i velike važnosti, kompleks belenskih ostrva uvršten je među ramsarska područja – močvara od međunarodnog značaja za očuvanje bioraznolikosti. Kompleks je jedno od najvećih ramsarskih područja u Bugarskoj – 6 898 ha.

up
Pritisnite na gore i dole kako bi se prikazalo još slika. Pritisnite na sliku za povećanje.
down