Swis Nature

Záhorie Protected Landscape Area

Ekoturizam

Od tradicionalnog upravljanja koncentrisanog na prirodu do ekoturizma

Dunavska regija je gusto naseljena od davnina, a sama reka, kao i zemlja uz nju, koristi se za dobrobit ljudi. Ne samo za prevoz vodom ili ribarstvo, nego i za pranje zlata i gradnju vodenica. Okolne šume iz poplavnog područja nude obilje divljači i drva. Nažalost, umerenije su metode zamenjene metodama intenzivnog gazdovanja šumama s intenzivnom sečom i sadnjom monokulture plantaža hibridnih topola s kratkim periodom rotacije. Takođe, tradicionalne male poljoprivredne metode su napuštene (ispaša domaćih životinja, košenje nizijskih livada, rezanje krošnji vrba radi ogreva i materijala za izradu korpi), a poljoprivreda je pojačana sa svim negativnim posledicama primene hemijskih sredstava i mehanizacije. Danas uočavamo pokušaj vraćanja na tradicionalno upravljanje – kao dokaz tome služi Velkolelskiostrvo, gde su ljudi koji rade na zaštiti sredine uspeli da vrate ispašu životinja (krave, koze, ovce i konji), košenje nizijskih livada pokrivenih senom i podrezivanje krošnji vrba. Istovremeno se ovde podržava prirodni sastav vrsta drveća (sadnjom autohtonih stabala poplavnog područja i uklanjanjem invazivnih i neautohtonih vrsta), a uspešno je obnovljen i vodni režim Velkolelski. Sve to doprinelo je bogatoj ponudi ekoturizma – poseta lokalnom mini zoološkom vrtu s domaćim životinjama, jahanje hukul rase konja, vođeni izleti, posmatranje ptica, veslanje, biciklizam i drugo. Zahvaljujući idealnom položaju poplavna područja Dunava poseti veliki broj turista iz glavnog grada, cele regije, kao i strani posetioci iz susednih zemalja i cele Evrope. Do ovog područja može se doći međunarodnom biciklističkom stazom EuroVelo 6, kao i plovnim putem. Poplavna područja Dunava privlače i mnoge posmatrače ptica budući da sistem rukavaca predstavlja važan migracioni koridor i mesto za prezimljavanje ptica močvarica. Dunav i njegove pritoke u velikoj se meri koriste za sportove na vodi – kanuing ili kajakarenje, kupanje i ribolov. Ljubitelje prirode takođe privlače dragoceniprirodni rezervati.