Swis Nature

Gornje Podunavlje Nature Reserve

Mozaik vodnih i zemljanih ekosustava

Poseban mozaik vodnih i zemljanih ekosustava važan je centar bioraznolikosti Gornjeg Podunavlja. Močvarne šume – šume i močvare predivan su dom srnama i crvenom hrastu. Voda je stanište rijetkim i ugroženim vrstama poput Hippuris vulgaris, Hottonia palustris, Ranunculus lingua, bijelom i žutom lokvanju te Dactyorhiza incarnata. Bogatstvo bioraznolikosti ukazuje na visok stupanj raznovrsnostitipova biljaka koje predstavlja 51 biljna cjelina s preko 1 000 vrsta biljaka. Gornje Podunavlje je prirodno stanište za 55 različitih vrsta riba, 11 vrsta vodozemaca, 9 vrsta reptila, 230 vrsta ptica i 51 vrstu sisavaca, kao i za brojne vrste beskralježnjaka, uključujući i fascinantnu faunu s više od 60 vrsta leptira. U predjelu Karapandža, na sjevernom dijelu šumskog područja, s težinom od oko 600 kubika po hektru naširoko su poznate šume hrasta, koje su među najboljima u državi. Hrast se koristi za proizvodnju genetski iznimno vrijednog sjemena. Preko 30 vrsta životinja nalazi se na preliminarnom popisu prirodnih rijetkosti flore u Srbiji. Životinjske vrste od posebne važnosti:

- Orao štekavac (Haliaetus albicilla) – najveća ptica grabežljivica u Srednjoj Europi predstavlja vrstu čije je ugroženost poprimila međunarodne proporcije. Od trideset parova koji se gnijezde u Srbiji i Vojvodini, trećina se gnijezdi u Specijalnom rezervatu prirode „Gornje Podunavlje”.

- Crna roda (Ciconia nigra) – je proglašena prirodnom rijetkošću u Srbiji. Na području Specijalnog rezervata stanište ima 20-25 parova, što predstavlja četvrtinu ukupne populacije u Srbiji

- Veliki vranac (Phalacrocorax carbo) – je vrsta koja je u Srbiji izumrla tijekom 20. st. U posljednjih 15 godina dogodili su se pomaci u ponovnoj kolonizaciji i 4 para su se vratila u područje.

- Kolonije čaplji (Ardea sp., Ardeola sp., Nycticorax sp., Egretta sp.) – prema rezultatima detaljnog mapiranja provedenog 1999. zabilježeno je nekoliko stalnih kolonija čaplji koje nastanjuju Specijalni rezervat

- Divlje patke (Anas sp., Aythya sp.) i guske (Anser sp.) – su vrste koje nastanjuju ovo područje uglavnom zimi i tijekom migracije. Tijekom tog razdoblja više desetaka tisuća jedinki može se vidjeti u ovome području.