Swis Nature

Záhorie Protected Landscape Area

Ekoturizam

Od tradicionalnog upravljanja koncentriranog na prirodu do ekoturizma

Dunavska regija je gusto naseljena od davnina, a sama rijeka, kao i zemlja uz nju, koristi se za dobrobit ljudi. Ne samo za prijevoz vodom ili ribarstvo, nego i za pranje zlata i gradnju vodenica. Okolne šume iz poplavnog područja nude obilje divljači i drva. Nažalost, umjerenije su metode zamijenjene metodama intenzivnog gospodarenja šumama s intenzivnom sječom i sadnjom monokulture plantaža hibridnih topola s kratkim razdobljem rotacije. Također, tradicionalne male poljoprivredne metode su napuštene (ispaša domaćih životinja, košnja nizinskih livada, rezanje krošnji vrba radi ogrjeva i materijala za izradu košara), a poljoprivreda je pojačana sa svim negativnim posljedicama primjene kemijskih sredstava i mehanizacije. Danas vidimo pokušaj vraćanja na tradicionalno upravljanje – kao dokaz tome služi Veľkolélsky Otok, gdje su ljudi koji rade na zaštiti okoliša uspjeli vratiti ispašu životinja (krave, koze, ovce i konji), košnju nizinskih livada pokrivenih sijenom i podrezivanje krošnji vrba. Istovremeno se ovdje podržava prirodni sastav vrsta drveća (sadnjom autohtonih stabala poplavnog područja i uklanjanjem invazivnih i ne-autohtonih vrsta), a uspješno je obnovljen i vodni režim Veľkolélske. Sve to doprinijelo je bogatoj ponudi ekoturizma – posjet lokalnom mini zoološkom vrtu s domaćim životinjama, jahanje Hucul pasmine konja, vođeni izleti, promatranje ptica, veslanje, biciklizam i drugo.Zahvaljujući idealnom položaju, poplavna područja Dunava posjeti veliki broj turista iz glavnog grada, cijele regije, kao i inozemnih posjetitelja iz susjednih zemalja i cijele Europe. Do ovog područja može se doći međunarodnom biciklističkom stazom EuroVelo 6, kao i plovnim putem. Poplavna područja Dunava privlače i mnoge promatrače ptica budući da sustav rukavaca predstavlja važan migracijski koridor i mjesto za prezimljavanje ptica močvarica. Dunav i njegovi pritoci u velikoj se mjeri koriste za sportove na vodi – kanuing ili kajakarenje, kupanje i ribolov. Ljubitelje prirode također privlače dragocjeniprirodni rezervati.