Swis Nature

Lonjsko Polje Nature Park

Lonjsko Polje

Lonjsko Polje je oblasťou mokradí, kde ale môže byť aj extrémne horúco. Nie je tu veľa obchodov a reštaurácií, ale ak sa rozhodnete pre pobyt odporúčame si priniesť nasledujúce: turistické topánky, tričko s dlhým rukávom a dlhé nohavice, prípravok proti komárom, čiapku, klobúk a dostatok tekutín.

Ubytovanie a gastronómia - niektoré z tradičných drevených domov boli použité pre účely cestovného ruchu spojeného s tradičným jedlom a pitím.

Pozorovanie vtákov v Parku prírody Lonjsko Polje – hniezdi tu veľké množstvo vtákov, a to najmä vtáky mokradí. Dve oblasti v parku - Krapje Djole a Rakitje - boli vyhlásené ako špeciálna ornitologická rezervácia.

Prechádzka po náučných chodníkoch - pozorovanie prírody a vychutnávanie si krajiny - v parku sú všetky hrádze vhodné pre chodcov, cyklistov, či pre jazdu na koni. Môžete tak získať nádherný výhľad na rieku Sáva a záplavové oblasti. Vhodné trasy vedú do Polje, z Posaviny pešo cez dediny Čigoč, Kratečko, Mužilovčica, Krapje a Mlaka a z Osekovo a Repušnica zo strany Moslavacka.

Chodník Posavina v Čigoči - dĺžka trasy je 4200 m, cesta je kruhová a trasa má rekreačný charakter. Tento chodník začína v Čigoči a vedie priamo na miesto, kde sa pasú zvieratá.

Chodník hraničiarov v Krapje - dĺžka trasy je 2500 m, chodník má dve pozorovateľne. Trasa začína z Krapje a pokračuje smerom k najväčšiemu hniezdisku lyžičiarov v Chorvátsku nazývanejornitologická rezervácia Krapje Djole. Z tohto dôvodu, sú pozdĺž chodníka umiestnené repliky historických drevených vyhliadkových miestx, zvaných chardaks.

Tenský chodník v Piljeniciach – lesný náučný chodník - dĺžka trasy je 2500 metrov, na trasesú vytvorené aj odpočinkové miesta. Slúži pre peších turistov a zároveň sa podieľal na projekte k Medzinárodnému roku lesov, ktorý bol v roku 2011.

Cyklotrasy v Lonjsko Polje (dĺžka 310 km)

V Lonjsko Polje sa nachádza šesť veľmi atraktívnych cyklistických trás, ktoré spájajú koridor Posavina s regiónom Moslavina a riekou Una. Približne 12 vidieckych domácností, ktoré sú zamerané na turizmus, poskytujú občerstvenie pre cyklistom. Naopak drevené domy ponúkajú B & B ubytovanie. V informačnom centre v Čigoči alebo Krapje je možnosť prenajať si bicykle spolu sosprievodcom.

Plavba loďou - "VODOMAR" - vzdelávací raft pre turistov

Plavba loďou ponúka návštevníkom zážitok na rieke Sáva. Nikde inde v Európe nenájdete takúto rieku, ktorá si uchovala svoju podstatu: atraktívna riečna krajina s vŕbami a topoľmi, v ktorých žijú rôzne druhy vtákov, zatiaľ čo meandre a piesočné brehy ostávajú nedotknuté.

Kanoistika - rieky a kanály poskytujú ideálne podmienky na kanoistiku. V informačnom centre Krapje si môžete prenajať kanoe a vychutnať si tak nedotknutú prírodu.

Vzdelávacie programy - park HQ ponúka návštevníkom nasledovné vzdelávacie programy:
• Bocian biely v Čigoči
• Posavinský
kôň
• Obojživelníky
• Nížinné pobrežné lesy
• Krapje - Dedina architektonického dedičstva
Lyžičiar - vták s lyžičkou
• rieka Sáva

Národopisné zbierky - v registrovaných a veľmi hodnotných etnografických zbierkach v Čigoći číslo 34 (Sučić Family Collection), Mužilovčica č.72 (Ravlić Family Collection) a Krapje č.48 (Palaić Family Collection) sa môžete zoznámiť s niektorými z mimoriadne zaujímavého kultúrneho dedičstvo regiónu.

up
Posunutím nahor a nadol prezrite si všetky dostupné fotografie. Kliknite na fotografiu pre zväčšenie.
down