Swis Nature

Donau-Auen National Park

Там където Синият Дунав става зелен

Национален парк Дунав - Ауен, създаден през 1996 г., е разположен между Европейските столици Виена и Братислава. Предвиденото изграждане на хидротехническо съоръжение в Хайнбург е било възпрепятствано. Вместо това, този участък на река Дунав е обявен за национален парк. С площ над 9300 ха паркът опазва последната останала голяма влажна зона в Централна Европа. В продължение малко повече от 36 км река Дунав тече свободно и е връзка от жизнено значение за националния парк.

Тук все още може да се усети необузданата енергия на голямата река, която някога е имала силата да оформи околния пейзаж. Прииждащите води създават и променят влажните зони като образуват нови водни басейни и отнасят част от земната повърхност заедно с вкоренените в нея растения и дървета, оформяйки нови голи пространства. Скоро след оттеглянето на водата, тези оголени пространства се покриват с постоянно променяща се нова растителност. Сътвореното от реката може да доминира, само ако тя тече свободно, както е в този участък на река Дунав.

„Алпийският поток” най-добре описва характера на река Дунав, когато преминава през Австрия. Средната височина на падане е 40 см/км, а скоростта на течението е от 1 до 3 м/с. Планинското снеготопене довежда до високи нива на водата от края на пролетта до средата на лятото. Валежите могат да доведат до високи нива на водата цялата година. За дивия растителен и животински свят, долината на река Дунав е миграционен път по оста изток - запад. Качеството на водите на река Дунав в националния парк в момента се класифицира като клас II.
Дори и тук река Дунав е засегната от човешката намеса. Главният регулационен проект ограничава река Дунав, която някога е била с много разклонения, във фиксирано водно корито, като прекъсва връзката със страничните й ръкави.Дълги участъци от бреговете са укрепени с твърд бетон и камъни. Като международен воден път, река Дунав е пригодена за корабоплаване чрез изграждане на съоръжения и оформяне на плавателен канал.Много от тези интервенции сега се променят стъпка по стъпка. За да се възстановят по-естествените условия се прилагат иновативни инженерни мерки, като възстановяване на връзката на страничните ръкави с реката и премахване на твърдите укрепления от бреговете.

Реката и нейните брегове предлагат идеални местообитания за редки видове риби, които виреят в теченията, и многобройни видове водолюбиви птици, които търсят чакълести места за отглеждане на своите малки – Късокрил кюкавец и Речен дъждосвирец, както и Морски орел. Голям брой пионерна тревна растителност и върби растат по чакълестите брегове.

Най-екологично богатите места по река Дунав са при устиетата на ръкавите, по естествените брегове на реката и в плитководните зони.

up
Плъзнете нагоре и надолу, за да видите всички снимки. Натиснете върху снимката за уголемяване.
down