Swis Nature
 • Donau-Auen National Park

  Добре дошли

  Добре дошли в Национален парк Дунав - Ауен!

  Националният парк Дунав - Ауен, разположен между двете Европейски столици Виена и Братислава, опазва един от последните свободно течащи участъци на Горен Дунав. От създаването си през 1996 г., 36-те км от реката са жизненоважни за повече от 9300 ха защитена земя. Динамиката на реката, изразяваща се в различното ниво на водата (до 7 м), постоянно оформя и променя пейзажа. Река Дунав създава редки местообитания, като чакълести брегове, плитки водни площи, течащи речни разклонения, застояли блата, заливни гори и ливади.

 • Donau-Auen National Park

  Местообитанията Дунав - Ауен

  Местообитанията Дунав - Ауен

  Национален парк Дунав - Ауен е убежище за множество застрашени видове. Той се обитава от 800 растителни вида, повече от 30 вида бозайници и 100 вида гнездящи птици, 8 вида влечуги, 13 вида земноводни, 60 вида риби и хиляди насекоми. Земеродно рибарче, Морски орел, Речен дъждосвирец, Умбра, Чига, Бобър и Европейска блатна костенурка са защитени видове, които се срещат в националния парк. Ботаническите съкровища включват Черна топола, множество орхидеи и Дива лоза – прародител на обикновената винена лоза.

 • Donau-Auen National Park

  Опазване на природата

  Опазване на природата

  Опазването на природата в националния парк не означава само да се запазят определени местообитания, но и да се подобри екологичното им качество. Тук силно се усеща влиянието на миналото. С възстановяването на прекъснатата връзка на страничните ръкави с реката и премахването на речните заграждения, постепенно се възвръща способността на Дунав сам да формира заливните си територии. Реката върши своята работа, което за нас означава: съхранената динамика води по естествен начин до успешното опазване на видовете. Успехите през последните години показват, че управлението на националния парк прилага иновативен и положителен за природата метод!

 • Donau-Auen National Park

  Вход към влажните зони

  Вход към влажните зони

  Посетителският Център Замък Орт в Орт на Дунав е първата контактна точка на посетителите. Той е всичко в едно - бюро за резервации и информация, атрактивна дестинация за екскурзии и място за провеждане на събития. Изложбата „Дунавска територия”(DonAUräume) – с нетрадиционен подход и мултимедия - води посетителите към откриването на очарователните влажни зони. Остров Шлос („Schlossinsel”), откритата част на посетителския център, представя местообитания, флора и фауна от региона. Забележителност тук е подводната обсерватория с местни видове риби, която дава възможност да се разгледат блатата от такава гледна точка, която наподобява гмуркане.

 • Donau-Auen National Park

  Досег до природата

  Досег до природата

  Досег до природата в националния парк

  Основната задача на парка е да защити влажните зони. Природата обаче трябва да е достъпна и за хората. Екологичните образователни програми служат за тази цел. Предлагат се организирани екскурзии с гумена лодка или кану до заливните гори, до блатата и до самата река. Особено популярни са обиколките с лодка - никъде другаде природата на влажните зони не се разкрива така добре, както когато се докоснеш до нея по вода. В допълнение има фестивали, семинари, програми за деца, семейства и училища, както и по-дълъг престой в лагера на националния парк. Всичко това формира една богата програма. Потопете се в приключенията, които предлагат нашите водни гори!

 • Donau-Auen National Park

  Мрежата Дунавски паркове

  Мрежата Дунавски паркове (DANUBEPARKS)

  Освен Австрийския Национален парк Дунав - Ауен, по протежение на цялата река Дунав и нейните притоци, има и много други защитени територии с уникална флора и фауна. Международните партньорства са ключ към тяхното устойчиво и последователно опазване и развитие - природата не признава държавни граници. Трансграничният проект ДУНАВСКИ ПАРКОВЕ (DANUBEPARKS), иницииран от Национален парк Дунав - Ауен, от 2009 г. успешно координира тези усилия. Последвайте ни и открийте природните и културни богатства по поречието на Дунав, от извора до устието!