Swis Nature

Lower Prut Nature Reserve

Морският достъп за Република Молдова

Дунавският сектор между Браила и Сулина се нарича Морски Дунав, който е с дълбочина до 12 м и ширина по-голяма от 1 км. Това позволява плаване на средно тонажни (морски) плавателни съдове с дълбочина на газене 7 м и товароподемност от 40 000 – 50 000 т.

Релефът на Дунавския басейн варира от 20 до 25 м. Заустването на Дунав в района е 6638 м3/с, а скоростта е 0,99 м/с. Сливането с река Прут - 110 м3/с Заливната зона на река Дунав в района е от 1 км до 3 км.

Геоморфология на река Дунав – контурът на Дунавския канал в района е повлиян от Добруджанското плато от дясно и от равнината Буджак от ляво, а връзката с полетата на река Прут е по-малко забележима, тъй като се пресича от комуникационни пътища.

От морфологична гледна точка, основната част на речното корито е представена от надлъжни диги и от двете страни, с височина между 6,5 м и 3,5 м.

Река Прут представлява един от под-басейните на река Дунав и осигурява път за достъп до Черно море чрез пристанище Джурджулещ.

Природен Резерват Долен Прут

Езеро Белеу – Малката Делта на Република Молдова

Местоположение: Слобозия Маре, област Кахул, Република Молдова
Площ: 1
755 ха
Обявен: 1991 г.

В полетата на Долен Прут е разположено едно от природните чудеса на Република Молдова - Природен резерват „Долен Прут”, истински рай за птици, риби и растения.

За да се защити флората и фауната на езеро Белеу и околностите на река Прут, през 1991 г. е обявен Природен резерват „Долен Прут”. Около 1/3 от площта на резервата се заема от езеро Белеу, а останалата територия представлява мрежа от блата, които заедно образуват уникална екосистема с национално и международно значение. Според своя произход езеро Белеу е останка на река Дунав на 5 - 6 хиляди години. Езерото е с дължина 5 км, ширина – 2 км, средна дълбочина от 0,5 м до 1,5 м и максимална дълбочина 2 м. Нивото на водата на езеро Белеу зависи до голяма степен от нивото на водите на реките Дунав и Прут. Езеро Белеу представлява голям интерес като паметник с огромна научна, културна и естетическа стойност.

up
Плъзнете нагоре и надолу, за да видите всички снимки. Натиснете върху снимката за уголемяване.
down