Swis Nature

Duna-Dráva National Park

Водни лилии, черни щъркели

Пясъчните крайбрежни ивици на река Дунав са съставени от груб пясък, така че, когато нивото на водата е ниско, местообитанието става доста сухо. На такива места се срещат храстови гори от Лилава върба или Бадемова върба. На покритите с тинест пясък брегове по протежение на мъртвите канали се срещат върбови горички. Те се разпознават лесно, тъй като Бялата върба има сребристо оцветена зеленина и обикновено се заливат през пролетта. Блатното кокиче е типично растение и когато разцъфти на туфи се вижда живописен пейзаж.

През май мъртвите канали на Геменц се оцветяват в бяло или жълто от Бяла водна лилия и Жълта водна какичка. Двата вида са защитени. Често срещаната Мехунка, която е добре позната с това, че хваща насекоми, също е великолепна, когато цъфти. Водният кестен е вид, който е останал от средновековната топла епоха. Често се срещат и два вида Водна папрат, Водна детелина и Плаваща лейка. Те се размножават чрез спори и също са защитени. Водната растителност на брега на реката е заобиколена от блатни растения. След тръстиките има високи земни растителни съобщества.

Паркови гори от Дъб, Ясен и Бряст се срещат във високия заливен район, който се наводнява, само когато самото наводнение е много голямо. Такива видове дървета се срещат, както в заливната територия, така и в защитената зона. Гората се състои от Дъб, Широколистен бряст и Унгарски ясен. Под дърветата се развива гъст шубрак, в това число защитените Орлови нокти и Диво грозде. От билките се среща Пъстрата лилия, чийто цвят има розово-кафеникави петна, подредени като шахматна дъска. Останките от тези гори, които са богати на видове, се срещат в района на Бедо - Коропонча. Унгарският бодил е защитен храст от долната част на долината на река Дунав.

Проучванията доказват наличието на 51 вида риби в Дунавския регион. От дунавската риба, все още доста често се срещат Чига и Михалца. Щуката е хищна риба в мъртвите канали.

По отношение на орнитофауната на Геменц и Бедо - Коропонча, популациите на Черен щъркел и Морски орел в региона са от европейско значение. От разред щъркелоподобни в тръстиките гнездят Малка бяла чапла, Голяма бяла чапла, Нощна чапла, Червена чапла, както и някои двойки Голям воден бик. Във върбовите горички гнезди Обикновена сива чапла. Европейският бобър е въведен отново в Геменц, тъй като е изчезнал през ХІХ-ти век. Дивите котки са активни през нощта. Свалените еленови рога в Геменц са световноизвестни.

up
Плъзнете нагоре и надолу, за да видите всички снимки. Натиснете върху снимката за уголемяване.
down