Swis Nature

Kopački rit Nature Park

Флора, фауна, местообитания, богатства, значимост

Копачки рит е една от най-големите естествени влажни зони в Европа с международно значение. Тя е със статут на Рамсарско място и Орнитологично важно място. Най-важното е, че Копачки рит е също част от Трансграничния биосферен резерват на ЮНЕСКО „Мура – Драва – Дунав”. Той се състои от влажната зона около устието на река Драва до река Дунав близо до Осиек. Поради недостъпността и въздействието на заливанията, тази територия с площ около 12 000 ха е в напълно естествено състояние от много години насам. Ето защо, заливанията в Копачки рит са природен феномен и продължават средно 99 дена в годината, през които по-голямата част от територията е залята. Влажните зони задържат водата при заливанията и по този начин предпазват хората и тяхното имущество. След Дунавска Делта, Копачки рит е второто по големина естествено място по поречието на Дунав където рибата хвърля хайвера си. Тук са регистрирани 60 вида риби, като най-често срещаните са Шаран, Щука, Бяла риба, Сом и Есетра. Спецификата на територията в парка създава подходящи условия за развитието на голям брой растителни и животински видове. Биологичното разнообразие на Копачки рит е изключително богато, като много от видовете са редки и застрашени от изчезване. Морският орел е един от тези застрашени видове. Той е властелинът на птиците и е най-големият орел в Европа. Размахът на крилете му може да достигне 2,5 м. В сравнение с това орелът е много лек – само около 6 кг, но улавя риби, които тежат повече от 8 кг. На територията на Копачки рит гнездят 47 двойки морски орли. Гнездата им обикновено са на височина от 20 до 30 м и могат да тежат до половин тон. Важно е да споменем и орхидеята Пурпурен салеп (Orchis purpurea). Въпреки че е най-често срещания вид орхидея, тя е застрашена поради изчезване на местообитанията. Орхидеите живеят в симбиоза с гъби през корените. Гъбата позволява на орхидеята по-добре давсмуква вода и хранителни вещества от почвата, а самата орхидея прехвърля продуктите на фотосинтезата към гъбата. Други важни растителни видове са Жълта перуника, Обикновен дъб, Бяла върба, Полски ясен, Черна и Бяла топола, Обикновена тръстика, Бяла водна лилия и Жълта водна роза. Северната част на природния парк е покрита предимно с дъбови гори, които са важно местообитание за множество диви горски животни. Най-важните представители на животинския свят тук са Благороден елен, Сърна, Златка и Белка.

up
Плъзнете нагоре и надолу, за да видите всички снимки. Натиснете върху снимката за уголемяване.
down