Swis Nature

Danube Duna-Ipoly National Park

Дунавският Завой

Настоящият вид на Дунавската долина е създаден едва преди няколко хиляди години. След последния ледников период, поради топенето, нивото на Дунав се умножава и издълбава широка, дълбока долина през планините, образувайки красивия пейзаж на Дунавския Завой. Чрез отлагания Дунав създава острови в района на Националния Парк, като частично защитения остров Сентендре.

Река Дунав е дом за редки риби, като Голяма вретенарка (Zingel Zingel), Малка вретенарка (Zingel streber) и Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetser). И трите вида живеят в главния клон на реката, тъй като се нуждаят от бързо течащи води. Те са активни през нощта и търсят храна в плитки води. Хранят се с малки животни или органични остатъци, носени от водата, които те търсят по дъното на речното корито, по речните камъни или между водата и камъните. Хайверът също се развива в плитки води с високо течение.

Най-ценните видове, живеещи в река Дунав са тези, които са се развили в реката или нейните странични притоци, и сегашното им разпространение е ограничено предимно в тези води, следователно опазването на тези видове е възможно само в тези води. В резултат на драгиране на Дунав тези видове претърпяват сериозни загуби. По-нататъшни регулаторни проекти могат да доведат до изчезването на тези видове от тази част на реката.