Swis Nature

Đerdap National Park

Dunaj

Národný park Djerdap sa nachádza na severovýchode Srbska, hraničí s Rumunskom a zahŕňa časť rokliny Djerdap (Železná brána) v strednom toku Dunaja. Táto oblasť je chránená od roku 1974 a má rozlohou 63,768 ha.

Charakteristickým znakom národného parku je roklina Djerdap. Je považovaná za najdlhší a najväčší vodný prielom v Európe. Pozostáva zo štyroch menších roklín a troch striedavých povodí na úseku 100 km. Medzi najkrajšie rokliny cez ktoré Dunaj preteká, sa radí Veliki Kazan. Nad ním sa tiahnu niekoľko sto metrov vysoké, časti až vertikálne útesy, ktorých šírka nepresahuje 170 m. V tejto časti sa nachádza najhlbšie miesto Dunaja s hĺbkou 90 metrov, čím sa radí medzi jednu z najväčších hlbín na svete. Kaňon Veliki Kazan ponúka neopakovateľné zážitky pre svojich návštevníkov, bez ohľadu na to či ho pozorujú z rieky alebo z okraja útesu. Práve vďaka tomuto miestu dostal Djerdap (Železná brána) svoje meno. Južná strana rokliny bola segmentovaná eróziou vďaka prítokom Dunaja. Rieka Boljetin vyniká svojou atraktívnou a dynamickou morfológiou. Kaňon je dôležitým objektom geologického dedičstva, pretože sa v ňom odráža celá geologická minulosť tejto časti Európy od paleozoika až po kenozoikum. Tento geologický profil je kvôli svojej kráse jedným z najznámejších v Srbsku.

Vďaka obrovským vzdialenostiam, hĺbkam, rôznym expozíciám, najrozmanitejším formám reliéfu a chráneným biotopom so špecifickou mikroklímou, je Djerdapská roklina jedným z posledných útočísk pre prastaré druhy flóry a fauny Európy.