Swis Nature

Đerdap National Park

Дунав

Национален Парк Джердап се намира в североизточна Сърбия, на границата с Румъния и обкръжава част от ждрелото Джердап (Железни Врата) в средното течение на река Дунав. Районът е поставен под защита през 1974 г. и заема площ от 63 768 ха.

Най-характерната черта на релефа и отличителен знак на Националния Парк е грандиозното ждрело Джердап, което е най-дългото и най-голямото в Европа. Ждрелото Джердап се състои от четири по-малки клисури и три редуващи се водни басейна по протежение от 100 км.

От малките клисури Велики Казан е най-красив. Тук могъщият Дунав тече между извисяващи се над него стръмни, често вертикални, високи до няколкостотин метра скали, като разстоянието между тях не надвишава 170 м. Това е най-дълбоката точка на река Дунав. Дълбочината от 90 м, измерена в един от гигантските басейни, е една от най-големите дълбочини в света. Красотата на Велики Казан оставя трайни спомени в съзнанието на посетителите, независимо дали е наблюдаван от реката или от ръба на скала над реката. Това е мястото, където става ясно как Джердап (Железни врата) е получил името си.

Южната част на ждрелото е сегментирана от ерозията на десните притоци на Дунав. Река Болйетин се откроява със своята атрактивна и динамична морфология. Каньонът е важен като обект на геоложкото наследство, тъй като отразява цялата геоложка история на тази част от Европа от палеозойската до кайнозойската ера. Благодарение на красотата си, той е един от най-известните в Сърбия.

Заради голямата си дължина и дълбочина, различно изложение, разнообразни форми на релефа и защитени местообитания със специфичен микроклимат, ждрелото Джердап е един от най-важните, незасегнати от климатични катаклизми, райони на древна флора и фауна в Европа.