Swis Nature

Záhorie Protected Landscape Area

Ritka élőlények, ismeretlen természet

Dunai ártér – ritka élőlények, ismeretlen természet

A Duna Ártér Tájvédelmi Körzetet (területe több mint 12 000 ha) 5 különálló rész alkotja. Ezen az árvizek hatásának erőteljesen kitett területen puhafa- (fűz-nyár-) és keményfa (tölgy-kőris és szil alkotta) ligeterdőket találunk, továbbá pannon erdőfoltokat, száraz füves sztyeprétet, síkvidéki kaszálóréteket és különféle vizes és vízi élőhelyeket. A lágyszárúak között számos képviselőjét találjuk az orchideaféléknek (pl. őszi füzértekercs Spiranthes spiralis), szépen virágzik a nyári tőzike (Leucojum aestivum), a csillagvirág (Scilla vindobonensis), a Veľkolélske mellékág vizének felszínén pedig sulyom (Trapa natans) díszlik.

A gyakori emlősfajok mellett, mint az őz (Capreolus capreolus) vagy a vaddisznó (Sus scrofa), megjelenik itt a vidra (Lutra lutra) és a hód (Castor fiber) is, valamint az aprócska, igen ritka jégkorszaki maradványfaj, az északi pocok (Microtus oeconomus mehelyi). A terület számos madárfaj számára igen fontos vonuló- (évi több mint 20 000 egyed) és telelőhely (70 000-nél is több vízimadár egyed). Több pár fenséges rétisas (Haliaeetus albicilla) is fészkel errefelé, de kárókatonák és gémek fészektelepeit is megtaláljuk. További fajok jelenléte is fontos még, mint például a parti fecskéé (Riparia riparia), a jégmadáré (Alcedo atthis) vagy a szerecsensirályé (Larus melanocephalus). A sekély, rendszeresen elárasztott, majd újra kiszáradó mélyedések ideális élőhelyei a kétéltűeknek – vöröshasú unkáknak (Bombina bombina), levelibékáknak (Hyla arborea), és a dunai tarajosgőtének (Triturus dobrogicus). A hüllők közül a vízisiklót (Natrix natrix) és az erdei siklót (Elaphe longissima) találjuk meg itt. A Duna szlovákiai szakaszán 66 halfaj él (pl. dunai galóca Hucho hucho, réti csík Misgurnus fossilis, lápi póc Umbra krameri). A nagyszámú gerinces faj mellett igen sokféle bogár, lepke, szitakötő, kagyló, és egyéb gerinctelen állat is előfordul itt.