Swis Nature

Natural Reserve Lower Prut

Prírodné dedičstvo

Flóra je reprezentovaná 310 druhmi cievnatých rastlín, vrátane 10 druhov stromov, 11 druhov kríkov, 5 druhov lian a 284 druhov tráv. Z ohrozených druhov rastlín uvedených v Červenej knihe Moldavska existuje päť druhov: lekno biele, salvínia plávajúca, kotvica plávajúca, papraď samčia a vinič divoký.

Podľa zoologického výskumu, faunu suchozemských stavovcov tvorí 248 druhov, vrátane 40 druhov cicavcov , ktoré tvoria 54,8% z celkového počtu druhov cicavcov v Moldavsku, 192 druhov vtákov (67%), 7 druhov plazov (50%) a 9 druhov obojživelníkov (69,2% z celkového počtu obojživelníkov Moldavska). Medzi vtáky zahrnuté v Červenej knihe Moldavska patria: kormorán dlhochvostý, beluša veľká, volavka vlasatá, lyžičiar, pelikán biely, labuť veľká, ibisovec hnedý, atď. V rezervácii sa vyskytujú aj vzácne druhy cicavcov, ako je vydra, divoká mačka, lasica, norok európsky, diviak, atď.

Rezervácia je významná aj z hľadiska kŕmenia, rozmnožovania a prezimovania veľkého počtu vodných vtákov ako aj vtákov obľubujúcich vodu a súš súčasne. Slúži tiež ako útočisko pre vzácne chránené národné a medzinárodné druhy.

Vodná fauna sa vyznačuje viac ako 30 druhmi rýb. Patria sem vzácne druhy ako pleskáč vysoký, plotica červenooká, jeseter malý, slnečnica pestrá, mieň sladkovodný, blatniak tmavý. Okrem toho, že jazero Beleu ponúka priaznivé podmienky pre mnoho druhov suchozemských stavovcov, slúžia aj ako neresisko pre rôzne druhy rýb prichádzajúcich z rieky Dunaj a Prut.

Dňa 20. júna 2000 Prírodná rezervácia " Dolný Prut " bola zaradená do Ramsarskej lokality 1029 (WI Site 3MD001), ako jej časť.

up
Posunutím nahor a nadol prezrite si všetky dostupné fotografie. Kliknite na fotografiu pre zväčšenie.
down