Swis Nature

Natural Reserve Lower Prut

Prirodna baština

Floru rezervata predstavlja 310 različitih vrsta vaskularnih biljaka, uključujući 10 vrsta drveća, 11 grmova, 5 lijana i 284 vrsta trava. Među najugroženijima je 5 vrsta koje se nalaze u Crvenoj knjizi Republike Moldavije: beli lokvanj, plutajuća paprat, rogati kesten, močvarna paprat, divlje grožđe.

Prema istraživanjima zoologa, faunu kopnenih kičmenjaka predstavlja 248 vrsta, što uključuje: 40 sisara, odnosno 54,8% svih sisara u državi; 192 vrste ptica (67%), 7 vrsta gmizavaca (50%) i 9 vrsta vodozemaca (69,2% svih vrsta vodozemaca u državi). Ptice koje se nalaze u Crvenoj knjizi Republike Moldavije su: mali vranac, velika bela čaplja, žuta čaplja, čaplja žličarka, veliki beli pelikan, crvenokljuni labud, crni ibis itd. U rezervatu se mogu pronaći i retke vrste sisara kao što su: vidra, divlja mačka, lasica, evropska kuna, divlja svinja itd.

Treba napomenuti važnost rezervata kao mesta za zaustavljanje, hranjenje, razmnožavanje i prezimljavanje velikog broja vodenih i poluvodenih ptica i kao utočišta za nacionalno i međunarodno zaštićene retke vrste.

Vodenu faunu predstavlja više od 30 vrsta riba. Među njima se nalaze retke vrste kao što su deverika, grgeč, jesetra, sunčanica, manić i crnka. Jezero Beleu, osim što nudi povoljne uslove za mnoge vrste kopnenih kičmenjaka, služi i kao mesto za razmnožavanje raznim vrstama riba koje dolaze iz reka Dunav i Prut.

Prirodni rezervat Donji Prut proglašen je 20. juna 2000. godine sastavnim delom ramsarskog područja 1029 (WI Site 3MD001).

up
Pritisnite na gore i dole kako bi se prikazalo još slika. Pritisnite na sliku za povećanje.
down