Swis Nature

Záhorie Protected Landscape Area

Od hospodárenia človeka v súlade s prírodou k ekoturizmu

Už od dávnych čias bolo okolie Dunaja husto osídlené a samotná rieka ako aj priľahlé oblasti využívané v prospech človeka. A to nie len na plavbu či rybolov, ale aj ryžovanie zlata či stavbu vodných mlynov. Okolité lužné lesy poskytovali dostatok zveri a drevnej hmoty. Nanešťastie však šetrnejšie spôsoby hospodárenia vystriedala intenzívna lesná činnosť s veľkoplošnými holorubmi a výsadbou monokultúrnych plantáží šľachteného topoľa s krátkou rubnou dobou. Takisto boli postupne opustené tradičné maloplošné spôsoby hospodárenia v poľnohospodárskej krajine (pastva dobytka, kosenie nivných lúk, orezávanie hlavových vŕb na palivové drevo a materiál pre košikárov) a došlo k intenzifikácii poľnohospodárstva so všetkými negatívnymi dôsledkami chemizácie amechanizácie. Dnes badáme snahu o čiastočný návrat k tradičným formám hospodárenia – ukážkovým príkladom je Veľkolélsky ostrov, kde sa ochranárom podarilo obnoviť pastvu hospodárskych zvierat (kravy, kozy ovce, kone), kosenie nížinných lúk, orezávanie hlavových vŕb. Zároveň tu prebieha obnova pôvodného drevinového zloženia lesov (výsadbou typických lužných drevín a odstraňovaním inváznych a nepôvodných druhov) a revitalizácia vodného režimu Veľkolélskeho ramena. Toto všetko prispelo k vytvoreniu bohatej ekoturistickej ponuky pre verejnosť – návšteva minizoo hospodárskych zvierat na miestnej farme, jazdenie na huculských koňoch, pešie exkurzie s odborným výkladom, pozorovanie vtáctva, plavba na člnoch, cyklotúry a iné. Celkovo Dunajské luhy vďaka svojej ideálnej polohe sú navštevované veľkým počtom turistov z hlavného mesta a celého regiónu ako aj zahraničnými návštevníkmi zo susedných krajín a celej Európy. Oblasť je dostupná po medzinárodnej cyklotrase Eurovelo 6 ako aj po vodnej ceste. Dunajské luhy lákajú aj mnohých pozorovateľov vtáctva, keďže systém riečnych ramien predstavuje dôležitý migračný koridor a zimovisko pre vodné vtáky. Dunaj a jeho ramená sú hojne využívané aj na vodné športy – plavba na kanoe či kajaku, plávanie a rybolov. Milovníkov prírody lákajú taktiež vzácne prírodné rezervácie.