Swis Nature

Duna-Dráva National Park

Национален Парк в Южна Унгария

Защитената територия се намира по поречието на река Дунав, от устието на река Шио до южната граница на страната. Тук се намират Геменц и Бедо - Коропонча, които принадлежат към Великата равнина. Речното дъно е по-малко стръмно, което води до по-ниска скорост, така че реката е от среден характер. Преди тя се е извивала, като е изграждала крайбрежни ивици от пясък и тиня, и постоянно е променяла коритото си. Прекалено разрасналите се извивки са се пресекли по естествен начин и в по-дълбоките места са се образували мъртви канали или езера. Регулирането на реката променя коренно тази ситуация.За да се намалят ледените заливания и с цел да се подобри корабния трафик при регулирането са пресечени извивките на реката. По-бързо течащата вода увеличава дълбочината на дъното, така че нивото на реката е намалено, което води до значително понижаване на нивото на подпочвените води. В района Шаркьоз, където мъртвите канали правят пейзажа по-вълнуващ, дигите са изградени сравнително далеч от реката, на границата на територията на Колоча Арцбишоп. Геменц е една от най-големите постоянно заливани територии в Европа. До края на XVIII-ти век, жителите на региона не са правили опити да предотвратят наводненията. Напротив, те са се опитвали да свържат все по-големи площи с тази естествена „дишаща” система. Чрез изкуствени канали, наречени „фoкс”, огромното количество вода, постъпващо всяка година чрез Дунав, се е отвеждало до езера, подходящи за риболов, ями, ливади и овощни градини. Докато водата бавно се покачвала, хората успявали да опазят своите ценни вещи и животни. Този метод е наречен „Фок култура” и чрез него се намаляват до минимум щетите от заливането, като същевременно се осигурява прехраната на хората, на първо място, като им се дава богат добив на риба. Освен риболова, най-важната форма на селско стопанство в заливните територии е животновъдството, особено на Коне и Сиво говедо (Bos primigenius taurus hungaricus). „Фoкс” осигурява работата на системата. Някои „фoкс” пренасят вода до редица езера. Поддръжката на „фoкс” изисква високо експертно ниво и значително количество работна сила.

up
Плъзнете нагоре и надолу, за да видите всички снимки. Натиснете върху снимката за уголемяване.
down