Swis Nature

Persina Nature Park -

Una dintre perlele Dunării de Jos

În cursul inferior al Dunării, în Bulgaria există un adevărat colier de arii naturale valoroase care păstrează ecosisteme unice vitale pentru oamenii și natura Europei. Una dintre perlele din acest șir este Parcul Natural Persina.

Parcul este situat de-a lungul câmpiei Svishtov-Belene și include unele dintre malurile abrupte de lângă Nicopole și Svishtov, precum și toate Insulele Dunărene Bulgărești, din această parte a fluviului.

Suprafața sa totală de 21.762,2 ha intră în teritoriul a trei municipalități Dunărene - Nikopol, Belene și Svishtov.

Cele mai importante terenuri din punct de vedere al conservării naturii sunt cele situate pe insule și în pădurile de-a lungul porţiunii de 200 de metri de Dunăre. Persina acoperă zonele de șes Svishtov-Belene, precum și unele terenuri din Platoul Nikopol care sunt situri Natura 2000. Pe teritoriul parcului există patru situri sub Directiva Păsări a Rețelei NATURA 2000. Parcul în sine (tot teritoriul) este un sit Natura 2000 sub directiva Habitate.

Parcul Natural Persina este unic pentru Bulgaria. Desemnarea sa vizează conservarea și restaurarea zonelor umede Dunărene. O atenție specială este acordată numeroaselor insule și stării lor naturale.

Există două grupuri de insule, în limitele parcului - Nikopol și Complexul de Insule Belene.

Complexul de Insule Belene este format din câteva insule. Cele mai importante tipuri de ecosisteme din cadrul complexului sunt pădurile riverane inundate și mlaștinile interioare (interne). O parte din această formație de insule este Insula Persin (cunoscută şi ca Insula Belene). Insula Persin este cea mai mare insulă pe Dunăre din Bulgaria și singura cu patru mlaștini de apă dulce. Lungimea sa este de 15 km și lățimea atinge 6 km. Datorită unicităţii şi importanței sale, Complexul de Insule Belene a fost proclamat sit Ramsar - zonă umedă de importanță internațională pentru conservarea biodiversității. Complexul este unul dintre cele mai mari situri Ramsar din Bulgaria – 6.898 ha.

up
În sus și în jos pentru a vedea toate fotografiile. Apăsați pe fotografie pentru marire.
down