Swis Nature

Persina Nature Park -

Jedna z perál dolného toku Dunaja

Na dolnom toku rieky Dunaj v Bulharsku sa nachádza viacero hodnotných prírodných oblastí, ktoré uchovávajú unikátne ekosystémy živé pre ľudí a prírodu Európy. Jednou z týchto perál je Park prírody Persina.

Park sa nachádza pozdĺž nížin Svishtov-Belene a zahŕňa aj niektoré z okolitých strmých brehov v blízkosti Nikopolu a Svishtova, ako aj bulharské dunajské ostrovy v tejto časti Dunaja.

S celkovou rozlohou 21 762,2 hektárov spadá do troch dunajských samospráv – Nikopol, Belene a Svishtov.

Najvýznamnejšie územia z hľadiska ochrany prírody sú tie, ktoré sa nachádzajú na ostrovoch a v lesoch pozdĺž 200 metrového pásu Dunaja. Persina pokrýva územie nížin Svishtov-Belene, ako aj niektorých miest na Nikopolskej plošine, ktoré spadajú do sústavy NATURA 2000. V rámci územia parku sa nachádzajú 4 osobitne chránené územia podľa Smernice o vtákoch (NATURA 2000). Samotný park (jeho celé územie) je územím európskeho významu podľa Smernice o biotopoch.

V rámci Bulharska je Park prírody Persina niečim unikátnym. Už jeho názov naznačuje úmysel chrániť a obnovovať dunajské mokrade. Osobitná pozornosť sa venuje početným ostrovom, ktoré sú zachované v prirodzenom stave.

V rámci parku sa nachádzajú dve skupiny ostrovov – nikopolský a belenský komlex ostrovov. Belenský komlex ostrovov je zložený iba z niekoľkých ostrovov. Najvýznamnejšími typmi ekosystémov v tomto komplexe sú záplavové lužné lesy a vnútrozemské (interné) močiare. Súčasťou tohto komplexu je aj ostrov Persin (známy tiež ako ostrov Belene). Ostrov Persin je najväčší bulharský ostrov na Dunaji a zároveň jediný so štyrmi sladkovodnými močiarmi. Je dlhý 15 kilometrov a miestami široký až 6 kilometrov. Vďaka svojej jedinečnosti a veľkému významu bol belenský komplex ostrovov vyhlásený za Ramsarskú lokalitu – mokraď s medzinárodným významom pre ochranu biodiverzity. Komplex patrí s rozlohou 6 898 hektárov medzi jednu z najväčších Ramsarských lokalít v Bulharsku.

up
Posunutím nahor a nadol prezrite si všetky dostupné fotografie. Kliknite na fotografiu pre zväčšenie.
down